Hľadať

Často kladené otázky

Markízová látka prepúšťa vodu alebo voda preniká cez prešitie látky vo švíkoch. Ako sa to dá vyriešiť?

Vodopriepustnosť markízovej látky je rozdielna v závislosti od použitého materiálu. Aj keď ide o tzv. nepriepustné materiály (napr. pri košových markízach), môže sa stať, že vo švíkoch voda mierne presakuje. Táto netesnosť by však mala byť len dočasná a látka by sa mala približne do 30 dní okolo nití utiahnuť.
Markízové látky v ponuke spoločnosti ISOTRA, a. s., sú ošetrené špeciálnou povrchovou úpravou CLEANGARD, ktorá využíva ultramoderný systém ochrany markízových látok NPP (Nanotechnology Protection Process - nanotechnologický proces ochrany). Táto technológia dodáva látkam maximálnu vodeodolnosť a chráni látku proti vode a špine z dlhodobého hľadiska.

Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu pohonov, stratia sa naprogramované dáta?

Pri výpadku elektrického prúdu zostane pohon v rovnakej pozícii a v rovnakom stave, v akom bol pred výpadkom napájania. Naprogramované dáta sa z pohonu nestratia,stále sú uložené v pamäti pohonu. Ich samovoľné zmiznutie nie je pri štandardných prevádzkových podmienkach možné.

Ako sa čistia lamely vertikálnych žalúzií?

Každý materiál by mal výrobca označiť, ako ho možno čistiť či prať. Všeobecne sú postupy a zásady podobné ako pri záclonách - pri miernom znečistení stačí použiť vysávač. Niektoré materiály možno vyprať aj štandardným spôsobom. Čistenie poskytujú aj niektoré špecializované firmy.
Lamely sa odporúča čistiť približne 1x ročne. Upozornenie: lamely sa nikdy nesmú zlomiť a v žiadnom prípade sa neodporúča pranie v práčke (dochádza k nezvratnému poškodeniu)!

Aké sú najčastejšie poruchy na horizontálnych žalúziách a ako sa riešia? Ako im predchádzať?

Pri horizontálnych žalúziách sa môže rozpojiť spojka retiazky a potom sa vytiahne celá retiazka z ovládacieho mechanizmu, alebo sa pri nesprávnej manipulácii retiazka vytrhne z ovládacieho labyrintu. Vždy je potrebné ovládať žalúzie retiazkou pod takým uhlom, aby kládol čo najmenší odpor v mieste vyústenia zo žalúzie.

Ďalšou chybou môže byť krivý chod žalúzie. Táto chyba môže vzniknúť vďaka nie celkom presnému nastaveniu, ale aj zlou manipuláciou, prípadne montážou. V takom prípade je potrebné, aby textilný pásik zaisťujúci chod žalúzie bol vždy v ťahu. Inými slovami, nie je vhodné napríklad nadvihovať spodný profil žalúzie tak, aby sa pásik nadmerne uvoľňoval.

Je nutné zo zákona označovať vnútorné žalúzie značkou CE?

Podľa nariadenia vlády č. 190/2002 Zb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na stavebné výrobky označované CE, v platnom znení, neexistuje v súčasnosti povinnosť označovať vnútorné žalúzie značkou CE ani povinnosť vydávať ohľadom nich vyhlásenia ES o zhode.

Je možné spojiť v rohu dve vonkajšie žalúzie na jedno ovládanie?

Áno. Na toto slúžia rohové spojky hriadeľov pre vonkajšie žalúzie. Štandardne sa dodávajú pre spojenie žalúzií v uhloch 90° - 180°.

Ktoré z vonkajších žalúzií majú najmenší nábal pri vytiahnutí?

Správne sa to nazýva „výška stiahnutej žalúzie“. Všeobecne platí, že najmenšiu výšku stiahnutej žalúzie majú žalúzie s lamelami bez obruby, teda konštrukčné úpravy pozdĺžnej hrany lamely do roličky. Čím je lamela širšia, tým menšia je výška stiahnutej žalúzie.

V ponuke spoločnosti ISOTRA, a. s., sú dva základné varianty pre nižší nábal. Systém FLEXI, keď sa nízka výška nábalu dosiahne použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu a systém SLIM - špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami.

Akými parametrami je obmedzená veľkosť predokennej rolety?

Maximálne veľkosti predokenných roliet sú obmedzené dvoma rozmermi - maximálnou šírkou a maximálnou plochou - a súvisia s veľkosťou, pevnosťou a materiálom použitých lamiel. U príliš širokých roliet môže dôjsť k natoľko veľkému priehybu lamiel, že celý lamelový bal vypadne z bočných vodiacich líšt a celá roleta sa tak stáva nefunkčná. Maximálna plocha rolety je naviazaná na váhu jednotlivých lamiel, pretože pri navíjaní rolety musia zámky horných lamiel zniesť celkovú váhu lamelového balu (veľká záťaž môže spôsobiť roztrhnutie lamelového balu).

Je vhodné inštalovať žalúzie do vlhkého prostredia (do kúpeľní, k bazénom, ale aj do novostavieb, kde je vlhko)?

Áno. V tomto prípade je však potrebné vyberať interiérové žalúzie nielen s hliníkovými lamelami, ale aj s nosnými hliníkovými profilmi.

Možno prerobiť pri vonkajšej rolete ručné ovládanie na motorické?

Áno, pri vonkajšej rolete je možné prerobiť ručné ovládanie na motorické. Odporúčame použitie osemhranného oceľového hriadeľa s priemerom 40 mm so spojovacím švom von, pretože hriadeľ s vnútorným švom sa môže v kombinácii s motorom pohybovať veľmi hlasno. Výhodné sú aj motory s integrovaným rádiovým diaľkovým ovládaním. Tým odpadne prívod elektrického prúdu v interiéri.

Je možné ovládať dve rolety jedným spínačom?

Áno, je to možné, ale treba dodržať isté pravidlá. Ak sa použijú elektromechanické pohony, potom treba pridať oddeľovacie relé. Keby sa použil štandardný spínač pre viac pohonov súčasne, viedlo by to k ich postupnému zničeniu. Toto riziko nehrozí pri elektronických pohonoch, tzv. WT, ktoré možno zapojiť paralelne v maximálnom počte 3 motory. Pri použití rádiových pohonov sú možnosti ovládania prakticky neobmedzené.

Sú vonkajšie žalúzie dostatočne odolné proti poveternostným vplyvom?

Komponenty vonkajších žalúzií sú vyrobené z materiálov, ktoré sú dlhodobo testované proti poveternostným vplyvom. Lamely sú v prevažnej miere z hliníkovej zliatiny a povrch je upravený špeciálnym lakom. Plechové profily sú pozinkované alebo vyrobené z hliníka. Rebríčky a textilné pásky sa vyrábajú z veľmi odolných textilných materiálov testovaných na použitie v exteriéroch..

Žalúzie možno navyše vybaviť snímačmi, ktoré zaistia pri nepriaznivých poveternostných podmienkach vytiahnutie žalúzie a tak zabránia poškodeniu lamiel silným vetrom či dažďom.

Ktoré rolety sú lepšie - plastové alebo hliníkové?

Jednoznačne hliníkové. Sú síce drahšie, ale pri plastových roletách dochádza postupne vplyvom pôsobenia slnka a nízkych teplôt v zimnom období ku skrehnutiu plastových častí a k ich praskaniu. Taktiež farby plastových roliet sú nestále a ultrafialové žiarenie mení farebné odtiene doslova na nepoznanie.

Zákazník si nevie rady s výberom interiérového zatienenia? Ako mu možno poradiť?

Predovšetkým záleží na tom, čo očakáva od interiérového zatienenia. Ak chce interiér zatieniť a súčasne ho doplniť zaujímavým dizajnovým prvkom, môže zvoliť látkové rolety, plisse alebo japonské steny či vertikálne žalúzie. Spoločnosť ISOTRA, a. s., ponúka širokú škálu látok, od tých, ktoré zatienia interiér ľahko, až po zatemňujúce látky, ktorých svetelná priepustnosť je veľmi nízka. Zvoliť môže aj nehorľavú látku. Široký výber látok umožní doplniť interiér a jeho vybavenie o vkusný doplnok existujúceho interiéru.

Tradičné a praktické horizontálne žalúzie si potom vyberajú predovšetkým tí klienti, ktorí radi volia mieru zatienenia počas dňa (naklápaním lamiel možno zvýšiť alebo znížiť zatienenie interiéru). Prednosťou je ich nenápadnosť vzhľadom na vybavenie interiéru a možnosť výroby atypických tvarov pre lomené či šikmé okná.

Aké zabezpečujúce prvky proti vykradnutiu majú vonkajšie rolety?

Vonkajšia roleta je sama osebe v základnej verzii dodatočný zabezpečujúci prostriedok proti vykradnutiu, ktorého účinnosť možno ďalšími prostriedkami podstatne zvýšiť. Základným komponentom je perová poistka, čiže záves panciera. Ak je v roletovom pancieri (závesu) správny počet lamiel, tento pancier nemožno nadvihnúť. V kombinácii s motorom sa často používajú špeciálne zabezpečujúce závesy. Pre zvýšenie odolnosti lamiel možno vyrobiť roletový záves z hliníkových lamiel vystužených tvrdou penou, extrudovaných alebo oceľových. Stabilita poslednej lišty sa zvýši prinitovaním.

Prekáža roletovým a žalúziovým pohonom, ak pri prevádzke opakovane vypína tepelná poistka kvôli prehriatiu?

Ako napovedá názov, tepelná poistka je ochranný prvok pre mimoriadne odpojenie pohonu v situácii, keď hrozí jeho poškodenie. Preto nie je dimenzovaná na opakované alebo dokonca časté vypínanie, pretože tým môže dôjsť k jej nezvratnému poškodeniu a k nefunkčnosti celého pohonu. Tepelná poistka chráni pohon počas chodu, nie pri zablokovaní. Navyše, v dôsledku opakovaného nadmerného tepelného namáhania súčastí pohonu sa môže zvýšiť hlučnosť pri prevádzke a tiež znížiť životnosť.

Na jednom okne sa mi pretrhol popruh k rolete. Roletová priehradka je pretapetovaná. Zaujímalo by ma, na ktorých miestach musím tapetu prestrihnúť alebo prerezať, aby som to mohol opraviť.

Na túto pomerne častú otázku koncových zákazníkov je vhodná prevencia a dôrazné upozornenie, že svojpomocná oprava môže priniesť viac škody a nákladov, ako keď sa oprava zverí odborníkom z dodávateľskej firmy. Na trhu je totiž niekoľko typov priehradiek, z ktorých niektoré majú revízny kryt z exteriéru, iné z interiéru zo spodnej alebo prednej strany (alebo z oboch). Práve odborník preto najlepšie posúdi, kadiaľ viesť rez tapetou, aby sa čo najmenej poškodila.

Ako sa udržujú a čistia horizontálne žalúzie?

Ako bežná údržba je vhodné pravidelne (asi raz za 3 až 4 týždne alebo pri každom umývaní okien) lamely utrieť handričkou alebo kefou s dlhým vlasom a zbaviť ich prachu. Je tiež možné povysávať ich vysávačom s hubicou s dlhým vlasom. Raz za čas je však vhodné žalúzie dôkladne umyť, vrátane častí, ktoré sa prekrývajú, a vrátane očistenia vodiacich laniek. V tomto prípade je vhodnejšie obrátiť sa opäť na špecializovanú firmu, aby sa nepoškodili vodiace lanká alebo ovládací mechanizmus.

Pri horizontálnych aj vertikálnych žalúziách sa nesmie zabúdať na to, že čistiť ich treba obojstranne. Na čistenie žalúzií nepoužívajte vysokotlakové vodné čističe. Môžu sa poškodiť žalúzie a najmä elektrický pohon, ak je ním žalúzia vybavená..

Jaké výhody nabízí bezdrátové dálkové ovládání prvků stínicí techniky proti konvenčnímu kabelovému řešení?

Konvenční kabelové řešení má strukturu a vlastnosti dané při jeho výstavbě. Jakákoliv pozdější změna znamená stavební úpravy: pokládku nových kabelů, instalaci nových řídicích jednotek apod. Bezdrátový ovládací systém naproti tomu dovoluje kdykoliv změnit strukturu ovládání: přidat ovladač, změnit jeho umístění, vytvořit novou skupinu zařízení, a to vše bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Zvýší se komfort obsluhy.

Aké spôsoby ovládania vonkajších žalúzií sú možné?

Možno zvoliť manuálne alebo elektrické ovládanie žalúzie. Varianty manuálneho ovládania sú kľučka a šnúra. Šnúra ako ovládací prvok sa volí pre žalúzie s lamelou 50 mm.

Elektrický pohon žalúzií je zabezpečený pomocou motora napájaného 230 V. Žalúzie možno ovládať jednotlivo alebo skupinovo. Ovládacími prvkami pri elektrickom pohone žalúzií sú potom stenové vypínače alebo diaľkové ovládače. Elektrické žalúzie možno doplniť o vonkajšie snímače, ktoré zaistia ochranu žalúzie pred poškodením poveternostnými vplyvmi alebo ich prevádzku v súvislosti so slnečným žiarením (slnko, slnko + vietor, vietor, dážď). Elektricky ovládané žalúzie sa dajú v prípade požiadavky zákazníka ovládať centrálnym ovládačom.

Je možné pridať diaľkové ovládanie k už nainštalovaným vonkajším žalúziám s motorovým pohonom?

Ak sú motory s integrovaným prijímačom rádiového signálu, potom je možné jednoducho k motoru priradiť ďalší diaľkový ovládač zhodného výrobcu. Ak motor tento prijímač nemá, potom záleží na type zariadenia, ktoré bolo použité. V tomto prípade bude najvhodnejšie sa opýtať priamo dodávateľa tohto zariadenia. Od dodávateľa sa potom môžete napr. dozvedieť, že riadiaca jednotka umožňuje dodatočnú inštaláciu rádiového prijímača alebo naopak, že musí byť prípadne nahradená inou variantou alebo že bude potrebné doplniť existujúce inštaláciu o ďalšie zariadenia. V niektorých prípadoch dodatočná inštalácia diaľkového ovládania nebude možná.

Je možné ovládať rolety a žalúzie v rámci riadiaceho systému tzv. „inteligentného domu“?

Áno, je to možné, pričom konkrétna integrácia závisí od dodávateľa riadiaceho systému tieniacej techniky. Všeobecne možno povedať, že riadenie možno urobiť tak, že:

  1. rolety alebo žalúzie majú vlastné riadenie a sú prepojené s riadiacim systémom domu len jedným komunikačným prvkom - rozhraním. Riadiaci systém domu sa potom ovláda iba centrálne. Spolupráca napríklad s kúrením a klimatizáciou je vtedy značne obmedzená.
  2. rolety alebo žalúzie majú vlastné riadenie a prepojenie s riadiacim systémom budovy umožňuje riadiť tieniacu techniku nielen centrálne, ale aj po zónach, prípadne aj jednotlivé žalúzie. Pretože riadenie tieniacej techniky a nadradený systém budovy používajú rozdielny riadiaci systém, ku komunikácii sa používa komunikačné rozhranie (napr. OPC server).
  3. rolety alebo žalúzie sú plne integrované do riadiaceho systému inteligentnej budovy a ich komunikácia s ostatnými zariadeniami v budove je obojsmerná a plnohodnotná. U nás je najrozšírenejší spôsob riadenia pomocou KNX zbernice.

Prečo treba vybaviť markízu motorovým pohonom?

Motorový pohon markízy umožní využívať automatické funkcie. Inštalácia slnečného snímača zaistí ochranu interiéru pred nežiaducimi účinkami slnečného žiarenia. Veterný, prípadne otrasový snímač zabráni poškodeniu markízy pred silným vetrom. Samozrejme, výrazne sa zvýši komfort ovládania, najmä ak použijete bezdrôtové diaľkové ovládanie. Jedným diaľkovým ovládačom potom môžete okrem markízy riadiť osvetlenie, tepelné žiariče a ďalšie zariadenia. Vďaka tomu sa z terasy stane ďalší obytný priestor.

Môžeme mať dverové siete proti hmyzu na terase aj cez zimu alebo ich treba odkladať?

Dverové siete proti hmyzu, ale ani klasické okenné siete netreba v zimnom období demontovať. Ich sezónnym odstránením však zvyšujete ich životnosť. Spoločnosť ISOTRA, a. s., ponúka špeciálne pri dverových sieťach H1 inovovaný pánt, ktorý umožňuje jednoduché manuálne vysadenie siete bez použitia skrutkovača.

Ak budem chcieť inštalovať na svoj dom vonkajšie tienenie, je nutné informovať o tom firmu, ktorá nám bude dodávať okná?

Ak sa rozhodnete inštalovať na rodinný dom vonkajšie tienenie, je dobré riešiť to už v projektovej dokumentácii. Ideálna je príprava prekladov alebo podhľadov, ktoré sa pripravia na osadenie vonkajšou žalúziou, vonkajšou roletou alebo zvislou látkovou clonou. V tomto prípade systém zachádza pod fasádu a neznižuje svetlosť okien. Ak dodávateľ okenných jednotiek ponúka aj montáž tieniacej techniky, môžete sa obrátiť priamo naňho. V opačnom prípade je lepšie osloviť špecializovanú firmu, ktorá sa zaoberá predajom a montážou tieniacej techniky. Ideálnym riešením je komunikácia medzi spracovateľom projektovej dokumentácie a montážnou firmou.

Sú predokenné rolety bezpečnostný prvok?

Vonkajšie predokenné rolety sú do istej miery bezpečnostný prvok, pretože slúžia okrem iného ako zábrana pred vniknutím do objektu. Na trhu však existujú štandardné vonkajšie rolety, ktoré nespadajú do tejto bezpečnostnej triedy, a aj vonkajšie rolety, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy.

Kto je váš hlavný dodávateľ motorov a príslušenstva pre tieniacu techniku?

Dodávateľom pohonov pre našu tieniacu techniku je spoločnosť Somfy, spol. s. r. o., dcérska spoločnosť a oficiálne české zastúpenie francúzskej spoločnosti Somfy International.

Aká záruka sa vzťahuje na výrobky Somfy?

Na pohony Somfy, ktoré si u nás objednáte, získavate 5-ročnú záruku..

Stratili sme návod k niektorému z výrobkov Somfy. Kde ho môžeme získať?

Veškeré návody k produktom najdete priamo na webe Somfy.