Hľadať

Výroba komponentov

Dôležitou súčasťou výrobného programu spoločnosti ISOTRA je výroba plastových komponentov, plastových výliskov, plechových a hliníkových komponentov pre vlastnú výrobu aj pre ostatných výrobcov tieniacej techniky. Prevažnú časť výroby tvoria plastové komponenty pre vlastnú výrobu. Voľné kapacity dopĺňame výrobou pre zákazníkov z pletiarskeho priemyslu, elektropriemyslu a strojárenstva. Vybavení sme aj práškovou lakovňou zameranou na komaxitovanie hliníkových profilov, plechov a dielov pre vlastnú výrobu žalúzií aj na zákazku.

Technológia vstrekovania termoplastov

Spoločnosť ISOTRA vlastní vstrekovňu termoplastov vybavenú centrálnou chladiacou jednotkou s uzavretým chladiacim okruhom.

Strojné vybavenie vstrekovne

  • lisy ENGEL - 45 – 150 t uzatváracia sila
  • lisy Battenfeld - 30 – 180 t uzatváracia sila
  • lisy CS - 100 t uzatváracia sila
  • lisy Arburg - 50 t uzatváracia sila

Finálne výrobky vstrekovne

  • plastové komponenty pre vlastnú výrobu tieniacej techniky
  • plastové výlisky pre externých zákazníkov

Vstrekovňa

Prevažnú časť výroby však tvoria plastové komponenty pre vlastnú výrobu.

Voľné kapacity dopĺňame výrobou pre zákazníkov z pletiarskeho priemyslu, elektropriemyslu a strojárenstva. Spracúvame tieto druhy plastov: PA, POM, PE, ABS, PP, PC, PS.

Technológia lisovania plechových dielov

K strojovému vybaveniu spoločnosti ISOTRA patrí niekoľko excentrických lisov s lisovacou silou10-100 t, na ktorých sa pomocou strižných nástrojov zhotovujú kovové komponenty k žalúziám, napr. spojky rebríčkov, vešiaky žalúzií, vodiace lišty a diely z hliníkových polotovarov.

Finálne výrobky lisovne plechových dielov

  • plechové komponenty pre výrobu žalúzií
  • Al komponenty

Lisovna plechových dielov

Technológia práškového lakovania

Prášková lakovňa je zameraná na komaxitovanie hliníkových profilov, plechov a dielov. Technológia firmy DATEL je vybavená odmasťovacím boxom a vypaľovacou pecou s dĺžkou 6 m.

Služby práškovej lakovne

  • lakovanie plechových dielov k žalúziám (krycie plechy, vodiace lišty a ďalšie)
  • lakovanie plechových dielov na zákazku

Spracúvame práškové farby vo verzii fasádne PES s certifikátmi Qualicoat.

Voľné kapacity ponúkame zákazníkom z oblasti tieniacej techniky a aj záujemcom o technológiu práškového lakovania.